Veilig Sport Klimaat krijgt aandacht in Gennep

vrijdag 30 juni 2017

Sport en seksueel misbruik, een onacceptabele combinatie, maar helaas is de werkelijkheid anders. Ik zat laatst thuis op de bank naar het nieuws van acht uur te kijken en moest constateren dat van de zes onderwerpen er drie over seksueel misbruik bij minderjarige gingen. Ook in mijn werk als personal coach, krijg ik steeds vaker verhalen te horen over misbruik tijdens de kindertijd van mijn cliënten.

Dit geeft aan hoe belangrijk het is om als vereniging je te wapenen tegen onacceptabel gedrag. Maar het is niet alleen seksueel misbruik waar we aandacht aan moeten geven. Wie weet zeker dat zijn leden geen drugs gebruiken? Wie weet het zeker dat er bij hen niet gepest wordt? Zo maar enkele vragen waar menig vereniging geen antwoord op zal hebben. Wel essentieel om aandacht voor te hebben als je wil dat je leden veilig en met plezier met sport bezig kunnen zijn.

In de gemeente Gennep hebben ze deze handschoen opgepakt. Op 12 april heeft ondergetekende, als medewerker van Clubtotaal,  een infoavond gegeven met als thema “in veilige handen”. Voor deze avond waren alle verenigingen, die minderjarige leden hebben, uit de gemeente Gennep uitgenodigd. Jammer dat het onderwerp toch nog niet bij iedereen hoog op de agenda staat want de opkomst was minimaal.

Voor deze bijeenkomst had ondergetekende een ervaringsdeskundige uitgenodigd om de deelnemers te laten voelen hoezeer een slachtoffer voor de rest van zijn leven getekend is. Na een indrukwekkend verhaal van de ervaringsdeskundige werden de aanwezigen geïnformeerd over de stappen die je moet nemen om deze en andere vormen van onacceptabel gedrag te voorkomen. Maar ook hoe je je als vereniging moet organiseren om de juiste stappen te zetten als er iets gebeurt wat onacceptabel is.

Ondanks de magere opkomst hebben we toch een goed resultaat kunnen bereiken. Op initiatief van VV Heijen is er een gezamenlijk gesprek geweest tussen, mij als vertegenwoordiger van Clubtotaal, en de vier voetbalverenigingen van de gemeente Gennep. Daarbij hebben we afgesproken “Veilig Sport Klimaat” binnen voetballend Gennep op te pakken.

Ook zwemvereniging Vivalo was al bezig om een veilig sport klimaat te creëren en heeft de hulp van Clubtotaal ingeroepen om het proces te versnellen. Dat doen we natuurlijk graag.

De basis in Gennep is gelegd en de eerste oliedruppel is ghostwriting gevallen om ook in deze gemeente een veilig sportklimaat te creëren.  Clubtotaal heeft specialisten in dienst die daarin graag begeleiden. Daarom ook een oproep aan alle verenigingen die dit onderwerp belangrijk vinden. Neem contact op en vraag een vrijblijvend gesprek aan. We kijken dan naar wat jullie vereniging nog nodig heeft om een veilige sportomgeving te kunnen bieden en helpen jullie dit te bereiken.

Wacht niet tot het mis gaat maar acteer nu.

Verenigingspedagoog Clubtotaal

Samen scoren