De Verenigingspedagoog

Binnen een vereniging sporten over het algemeen veel kinderen. Kinderen die allemaal vanuit hun eigen context, met hun eigen karakter, met hun eigen belevingen en hun eigen gedrag naar de vereniging komen om te sporten. Kinderen die op het kader rekenen als het gaat om veiligheid, plezier in de sport en plezier in het samen actief zijn.

Kinderen waar je als vereniging verantwoordelijk voor bent. Het bestuur van de vereniging, de vrijwilligers, het jeugdkader: velen zijn betrokken bij het laten sporten van de kinderen.

Die verantwoordelijkheid is niet altijd even eenvoudig. Een team met kinderen kan veel plezier maar ook problemen met zich meebrengen. Voor mensen die vrijwillig, onopgeleid aan deze taak beginnen kan dat nog wel eens lastig zijn. Zij ervaren problemen binnen een team of met een kind en weten eigenlijk niet hoe daar adequaat mee om te gaan. Met als gevolg dat het plezier afneemt of zelfs verdwijnt. Niemand is daar bij gebaat.

De jeugdpedagoog ondersteunt verenigingen in het creëren van een geschikt pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen zich thuis voelen en met plezier hun sport kunnen bedrijven.

Want: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.
Maar zeker ook: ‘Wie de jeugd houdt, heeft de toekomst’.

Hoe werkt de sportpedagoog?

De jeugdpedagoog richt zich tot 2 lagen in de vereniging: bestuurders en uitvoerend kader.

Bestuurders

De jeugdpedagoog ondersteunt het bestuur van de vereniging om een omgeving te creëren waarin kinderen dusdanig benaderd en begeleid worden dat ze op een plezierige, veilige en vertrouwde manier kunnen sporten. De jeugdpedagoog heeft daarbij als taak om het bestuur, middels een beproefd plan van aanpak, tot een gedragen pedagogisch beleid te laten komen en dit ook te begeleiden tot de fase van implementatie.

Uitvoerend kader (coördinatoren, trainers, leiders)

Hier richt de jeugdpedagoog zich op ondersteuning in de vorm van coaching en training van het uitvoerend kader binnen één of meerdere specifieke aandachtsgebieden, zoals daar bijvoorbeeld zijn :

  • Ken je doelgroep
  • Houding en vaardigheden van de coach
  • Positief coachen
  • Omgaan met ongewenst gedrag
  • Kinderen met een gedragsstoornis

Door de deelnemers zelf casussen aan te laten dragen komen de eigen voorbeelden aan de orde, komen de eigen kinderen aan bod. Het geeft hierdoor handvatten om binnen de vereniging direct aan de slag te kunnen.

Wat levert het op?

Een verenigingsklimaat waarbinnen iedereen, die binnen een vereniging met kinderen / jeugd omgaat, met plezier zijn of haar taak uit kan voeren en waarbinnen kinderen met plezier hun sport kunnen bedrijven.

Oftewel: trainers en leiders voelen zich zekerder bij het uitvoeren van hun taak, namelijk het begeleiden en trainen van kinderen/jeugdigen.

En daardoor:

  • Hebben kinderen en ouders het gevoel beter te worden begrepen.
  • Wordt het gemakkelijker om goede vrijwilligers te vinden en te houden.
  • Zullen er minder conflicten ontstaan (preventief !).
  • Wordt de sfeer beter.

Kortom: Het plezier neemt toe, binnen de gehele vereniging. Heeft jouw vereniging behoefte aan hulp of advies van een verenigingspedagoog? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Ervaringen en recencies

Dankzij de verenigingspedagoog staan er dingen op papier. Regels die er hier en daar wel waren of werden uitgevoerd door sommigen hebben nu ‘body’ gekregen door ze met elkaar te delen en op een positieve wijze op papier te zetten.

Kim Nellen, voorzitter Kindervakantiewerk Hout-Blerick

Via het aanreiken van concrete tools en handvatten en het delen van ervaringen die elders zijn opgedaan maakt THC mede dankzij de ondersteuning van de gemeente
Venlo weer een stap in de verdere professionalisering van de club.

Niels Boots, Jeugd coördinator THC

Het is erg waardevol om een beroep te kunnen doen op de verenigingspedagoog. Soms sparren we over een case en kan de verenigingspedagoog goed advies geven. Af en toe zijn er complexere cases, waar een meer intensieve betrokkenheid beter is en die ook geboden kan worden.

Michiel Dijs, HBSV
Samen scoren