Accomodatie

Een goede accommodatie is voor cheap assignment help sportverenigingen van groot belang voor een prettige sportbeoefening, de veiligheid van leden en bezoekers en vooral ook voor sfeer en ontmoeting van leden. Accommodatiebeleid is daarom een onderwerp dat structurele aandacht van een vereniging vraagt. Clubtotaal kan de sportverenigingen daarin ondersteunen en adviseren.

De sportvereniging exploiteert de kantin get paid for writing essays e vaak zelf. De kantineopbrengsten vormen dan ook een belangrijke bron van inkomsten. De exploitatie van een kantine brengt veel werk en verantwoordelijkheden met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het inroosteren van de vrijwilligers voor het vervullen van bardiensten en de vele eisen die door wet- en regelgeving aan het beheer en gebruik van de kantine worden gesteld. Ook maatschappelijke thema’s zoals alcoholgebruik onder jongeren en een gezond kantinebeleid binnen de vereniging vragen de aandacht.

Clubtotaal biedt ook ondersteuning op maat. Nieuwbouw en verbouw van een sportaccommodatie is een complex en langdurig proces, waarbij veel de revue moet passeren. Clubtotaal denkt met de vereniging en de gemeente mee bij deze ontwikkelingen. We werken daarbij nauw samen met bedrijven en sportbonden om de verenigingen te voorzien van het beste advies. Ook is het raadzaam bij nieuwbouw- en verbouwplannen multifunctioneel gebruik mee te nemen. Het spreekt voor zich dat uitgebreid stil wordt gestaan bij de financiering.

Samen scoren