Beleid en bestuur

Een vitale vereniging valt of staat met een goede organisatie, cultuur en een duidelijke stip op de horizon. In de huidige tijd vragen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals strengere wetgeving, consumentengedrag en maatschappelijk ondernemen, steeds meer professionaliteit, deskundigheid en ondernemerschap van de sportbestuurders en het overige kader.

Het is derhalve belangrijk een heldere toekomstvisie te hebben en uit te dragen en duidelijke afspraken te maken over uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. En aandacht te hebben voor kwaliteit. Een aanvullende manier om de vereniging verder te professionaliseren is het aanstellen van betaalde krachten of taken uit te besteden. De vereniging die alleen uit vrijwilligers bestaat, wordt steeds zeldzamer.

Als bestuurder zet je de lijnen uit binnen de vereniging. Clubtotaal kan je bij deze verantwoordelijke taak ondersteunen. Het besturen van een sportvereniging vraagt bepaalde vaardigheden, zoals:

  • leiderschap
  • effectief vergaderen
  • besluiten nemen
  • presenteren en
  • onderhandelen

Veel besturen geven aan te kampen met een snel veranderende en complexer wordende omgeving. Vaak is het bestuur druk met brandjes blussen in plaats van vooruitkijken. Bestuursvergaderingen gaan veelal over zaken die in het verleden zijn gebeurd of acuut spelen. Veel verenigingen zijn, dan ook genoodzaakt te professionaliseren. Om de juiste standpunten te kunnen bepalen en de juiste beslissingen te kunnen nemen is het zaak dat het bestuur het juiste beeld vormt van wat er speelt in de vereniging en waar de vereniging in de toekomst heen wil. Deze visie ontwikkeling leidt tot het opstellen van een beleidsplan, deze implementeren en vervolgens uitdragen.

Wil jij je verder verdiepen in het besturen van een vereniging? Hier lees je meer over beleid en besturen.

Heb je meer ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.

Samen scoren