Financiën

Een gezonde financiële huishouding is onmisbaar voor iedere sportvereniging. Hiervoor zijn een actuele boekhouding, een goed opgezette administratie en een doelmatige beheersing van inkomsten en uitgaven essentieel. De vereniging heeft niet alleen oog voor de contributie-inkomsten, maar kan zich ook richten op sponsorwerving en het aanschrijven van fondsen, geldwervende activiteiten ontplooien en/of subsidies aanvragen. Ook de kantine inkomsten en in- en verkoop vragen aandacht en zorg.

Financiën bij de vereniging

Voor veel sportverenigingen zijn naast contributie en kantine inkomsten aanvullende inkomstenbronnen onmisbaar geworden. Denk bijvoorbeeld aan de inkomsten uit sponsoring of evenementen die ze organiseren.

Tegenwoordig gaat de samenwerking met het bedrijfsleven veelal verder dan sponsoring in financiële zin. Verenigingen en het bedrijfsleven gaan meer en meer een samenwerkingsrelatie aan het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Ook ontvangen veel verenigingen direct of indirect subsidie van de gemeente.

Zelf-financiering

Naast inkomstenbronnen zoals sponsoring en subsidies kennen bijna alle verenigingen vormen van zelf-financiering. Bij zelf-financiering worden activiteiten georganiseerd, zoals verkoopacties, sponsorlopen en rommelmarkten, die met inspanning van leden geld opleveren voor de vereniging. Leveren deze inspanningen nog wel voldoende rendement op? En sluiten deze activiteiten nog aan bij de ontwikkelingen in de vereniging en de samenleving? Een financieringsbron die nog nauwelijks wordt aangeboord is een vermogensfonds. Een vermogensfonds is een instelling die de opdracht heeft een vermogen te beheren en uit de opbrengsten (goede) doelen en projecten te steunen met een financiële bijdrage.

Naast het genereren van extra inkomsten kan de vereniging ook met besparingen de financiële situatie verbeteren.

Clubtotaal helpt of adviseert jouw vereniging graag met vragen over financiën.

Samen scoren