Leden en ledenwerving

Sportbeoefening moet steeds meer concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding en commerciële sportaanbieders. Leden zijn kritische consumenten geworden, die waar willen voor hun geld.

Aan de vereniging de grote uitdaging bestaande leden te behouden en nieuwe leden te werven. De vereniging kan dit onder andere bewerkstelligen door gerichte wervingsacties, vernieuwing van het aanbod voor speciale en bijzondere doelgroepen en een kwalitatief goed en gevarieerd sportaanbod. Maar ook ervoor zorgen dat ze meer inzicht krijgen in ‘waarom mensen vertrekken bij de vereniging’.

Verenigingen moeten hun aanbod tegenwoordig meer en meer vermarkten en dienen in te spelen op de veranderende wensen en behoeften van haar leden en de maatschappelijke omgeving.

Met onderstaande informatie kunnen verenigingen zelf aan de slag om meer aandacht te hebben voor ledenbinding en -behoud. Daarnaast biedt Clubtotaal ook ondersteuning op maat bij dit thema bijvoorbeeld, door de inzet van studenten die een onderzoek in je vereniging verrichten naar ledenverloop en -tevredenheid of door met het bestuur mee te denken over de vernieuwing van het sportaanbod.

Wil jouw vereniging ook meer aandacht besteden aan het werven en behouden van leden maar biedt de onderstaande informatie onvoldoende antwoord op je vragen? Neem dan contact met ons op.

Krimp en vergrijzing in jouw gemeente

Clubtotaal werkt nauw samen met het Huis voor de Sport in Limburg. Zij hebben een test ontwikkeld die je razendsnel inzicht biedt in de gevolgen voor de vereniging van krimp, vergrijzing en ontgroening van jouw gemeente. De test is in te vullen via www.drkrimp.nl. Hier krijgt je vereniging een snelle diagnose: wat doet de ontwikkeling van krimp en vergrijzen met jouw vereniging? Heb je straks nog voldoende leden om alle teams te vullen, genoeg vrijwilligers en kader, genoeg inkomsten?

Samen scoren