Maatschappelijke rol

Er wordt steeds meer verlangd van de vereniging. We zien de laatste jaren ontwikkelingen waardoor de vereniging straks niet meer kan volstaan met alleen het invullen van hun traditionele rol. Verenigingen zijn een sterke verbindende factor in de regio en ze kunnen daarmee grote impact hebben op de samenleving. Denk aan bijvoorbeeld aangepast sporten voor mensen met een beperking of extra beweeglessen voor senioren.

Sportplus

Sportplus staat voor verenigingen die iets extra’s doen en daarmee iets extra’s betekenen voor de regio Noord-Limburg. Sportverenigingen krijgen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Er vindt een verschuiving plaats van de traditionele sportvereniging, de sportvereniging die enkel het sporten als doel had, naar een sportvereniging die verder kijkt, de sportplusvereniging.

De sportplusvereniging legt niet alleen verbindingen tussen de eigen leden, sponsoren en supporters, maar werkt samen met diverse partners uit verschillende sectoren in de wijk om maatschappelijke doelen te realiseren. Dit doen zij door activiteiten te ontplooien op de zes maatschappelijke thema’s:

  • gezondheid
  • sportparticipatie bijzondere doelgroepen
  • duurzaamheid
  • re-integratie en arbeidsparticipatie
  • veiligheid
  • onderwijs

Op deze manier zet de sportplusvereniging sport in als middel, om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Het sportplusprogramma sluit aan (indien mogelijk) op lokale- en landelijke ontwikkelingen.

Wat leveren de extra activiteiten de vereniging op?

Door het innemen van een brede maatschappelijke rol wordt de zelfredzaamheid van de vereniging vergroot. Extra activiteiten leiden tot meer vrijwilligers, meer leden, nieuwe samenwerkingsverbanden, een positief imago, media aandacht, en nieuwe geldstromen. Door meer financiële onafhankelijkheid wordt de vereniging in staat gesteld stabiel(er) te worden. Er ontstaat een win-win situatie, maatschappelijke problemen worden opgelost, en de toekomst van de vereniging ziet er kleurrijker uit!

Een voorbeeld: Het uitbreiden van het activiteitenaanbod van de vereniging, door bijvoorbeeld het organiseren van een beweegprogramma voor mensen met een chronische aandoening biedt kansen. Door mensen aan te spreken op persoonlijke interesse, expertise ontstaat een nieuw potentieel aan vrijwilligers. Wanneer mensen affiniteit met de doelgroep hebben zijn zij eerder bereidt hun steentje bij te dragen, en hun kennis en expertise over te dragen.

Samen scoren