Sponsoring

Het vinden van sponsoren is een lastige klus. Sportverenigingen krijgen steeds meer te maken met concurrentie. Bedrijven kunnen uit enorm veel verenigingen en andere organisaties en initiatieven kiezen. Bovendien hebben veel bedrijven het financieel zwaar. Hoe beter je vereniging inspeelt op de wensen en behoeften van bedrijven, hoe groter de kans is dat je sponsoren binnenhaalt.

Een helder en concreet verenigingsbeleid is absoluut noodzakelijk om tot een succesvolle sponsoraanpak te komen. Voor de leden, maar ook voor de sponsors, geeft dit vertrouwen en houvast. Dat leidt weer tot verhoging van de motivatie en de bereidheid tot actie. Sponsorwerving en -behoud vergt veel inspanning en creativiteit van een vereniging.

Hieronder vind je handboeken en tips om als vereniging eerste stappen te zetten in het vormen van sponsorbeleid, een wervingsstrategie en meer informatie over het behoud van sponsoren. Mocht deze informatie niet toereikend zijn en is er behoefte aan meer ondersteuning neem dan contact met ons op. Clubtotaal kan je hierbij ondersteunen en adviseren.

Samen scoren