Sportaanbod

Een kwalitatief goed sportaanbod is binnen sportverenigingen van essentieel belang om leden te behouden en te werven. Het aanbod moet aansluiten bij de wensen en behoeften van (potentiële) leden. Clubtotaal helpt verenigingen bij het verbeteren en vernieuwen van het sportaanbod in een de vereniging.

Waarom sportvernieuwing?

Er zijn vele redenen aan te geven waarom het sportaanbod in een vereniging regelmatig tegen het licht gehouden dient te worden. Enkele verenigingen kampen met een terugloop van leden, anderen met ledengroei en weer andere vereniging vinden het gewoon leuk om er mee bezig te zijn.

Daarnaast zijn er verenigingen die graag een extra maatschappelijke rol willen spelen en een sportaanbod willen realiseren om recht te doen aan de wensen en behoeften van speciale doelgroepen zoals mensen met chronische aandoeningen, mensen met overgewicht of mensen met een beperking.

Veelal concentreren verenigingen zich bij het sportaanbod op het aanleren van de techniek en de tactiek en hierover wordt gesproken in trainersbijeenkomsten. Clubtotaal ondersteund dit in samenwerking met de sportbonden. Aan de pedagogische en didactische aspecten wordt veelal niet tot nauwelijks aandacht besteed, terwijl dit van essentieel belang is bij het aanbieden van de trainingen en het behoud en werven van leden. Om verenigingen te helpen heeft Clubtotaal een sportpedagoog in dienst.

Met onderstaande informatie kun je zelfstandig aan de slag gaan met vernieuwing en verbetering van het sportaanbod. Mocht er nog meer behoefte zijn aan ondersteuning neem dan contact met ons op.

  • Begeleiden van kinderen met autisme
  • Begeleiden van mensen met diabetes en overgewicht
  • De jeugdvriendelijke sportvereniging
  • Draaiboek evenement
  • Sporten en bewegen met een chronische longaandoening
  • Sporten en bewegen met een hart- of vaatziekte
  • Sporten en bewegen met een lichamelijke beperking
  • Sporten en bewegen met een reumatische aandoening
  • Sporten en bewegen met een verstandelijke beperking
  • Stappenplan naar aangepast sporten
Samen scoren