Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een sportvereniging. Dankzij de inspanningen van deze mensen kunnen miljoenen mensen sporten. Hoe zorg je er echter voor dat vrijwilligers zich binnen de vereniging prettig (blijven) voelen?

Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. Je vindt hier ook meer informatie over de vrijwilligersvergoeding en over de mogelijkheden voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

Een zorgvuldig vrijwilligersbeleid helpt jouw vereniging

Sportverenigingen die een zorgvuldig vrijwilligersbeleid voeren hebben minder te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleidsplan beschrijft de werving van vrijwilligers, het behoudt van vrijwilligers, het waarderen van vrijwilligersouden en op welke wijze het vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd. Bovendien biedt het vrijwilligersbeleidsplan duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging.

Waar kan Clubtotaal jouw vereniging bij adviseren of helpen?

 

Samen scoren