Wet- en regelgeving

Als bestuurder ben je werkgever, organisator, horeca-uitbater, administrateur, eigenaar, huurder, verhuurder en werknemer. Zoals alle andere organisaties heeft ook de sportvereniging te maken met een scala aan wetten, regels, verantwoordelijkheden en verplichtingen.

De vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving en te beschikken over de juiste vergunningen voor activiteiten waarvoor dit vereist is. Bovendien behoort de vereniging te voldoen aan de belastingplicht, zich te verzekeren tegen risico’s en overeenkomsten vast te leggen in contracten.

Hieronder vind je veel nuttige informatie over wet- en regelgeving binnen de vereniging. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Clubtotaal.

 • BTW voor sportkantines
 • Checklist bestuursaansprakelijkheid
 • Checklist drank- en horecawet
 • Checklist milieuvergunning 2012
 • Checklist verzekeringen
 • Infoblad milieubesluit voor de sportsector
 • Informatiebrochure privatisering KNVB
 • Instructie verantwoord alcoholgebruik
 • Kaders vrijwilligersvergoeding
 • Model bestuursreglement alcohol in sportkantines
 • Regels op het gebied van lichthinder
 • Wetgeving gebruik van beelden en muziek
 • Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Samen scoren